Francisca van den Berg

Francisca van den Berg

Francisca van den Berg Francisca van den Berg is hormoon- en gewichtexpert. Ze heeft als missie om zoveel mogelijk vrouwen te informeren over de werking van hun hormonen. Voor haarzelf heeft die kennis een ommezwaai in haar leven teweeggebracht. Daarom maakt ze...